Rezultate Şcolare

podium

 Rezultatele ale elevilor la concursuri şi olimpiade ...

 

Consiliul Elevilor

elev

Sfaturi, sugestii sau articole pentru elevi ...

 

 

Oferta Educationala

➢ Crearea şi promovarea unei imagini pozitive interne şi externe a şcolii: actualizarea paginii web a şcolii, realizarea unei reviste a şcolii, realizarea unei platforme online de promovare a disciplinelor, promovarea şcolii în mass-media, realizarea de pliante cu date privind şcoala şi oferta educaţională, organizarea şi participarea la acţiuni pentru comunitate;

➢ Necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii; actualizarea disciplinelor opţionale în funcţie de cerinţele elevilor;

➢ Crearea unei tradiţii în organizarea Zilei Şcolii I.L. Caragiale: Ziua porţilor deschise ,,O şcoală pentru toţi,,;

➢ Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, absenteism, analafabetism precum şi sprijinirea copiilor proveniţi din familii cu resurse financiare reduse - accesul egal la educaţie;

➢ Creşterea surselor alternative de finanţare: identificarea programelor de finanţare la nivelul unităţii şi elaborarea proiectelor necesare pentru obţinerea acestor fonduri în vederea diversificării educaţiei elevilor;

➢ Parteneriate cu alte instituţii din judeţ şi din ţară: identificarea potenţialilor parteneri şi încheierea de acorduri de parteneriat; înfiinţarea unor colective de cercetare comune şi realizarea unor sesiuni de comunicării ştiinţifice; colaborarea cu ONG;

➢ Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice; implicarea mai activă a cadrelor didactice în procesul decizional;

➢ Asigurarea transparenţei necesare participării responsabile a tuturor membrilor în structuri parteneriale, conducere locală, elevi, părinţi, sindicat; asigurarea transparenţei privind modul de alocare şi cheltuire a resurselor financiare; organizarea de întâlniri periodice cu părinţii, reprezentanţii bisericii, oameni de afaceri;

➢ Realizarea unei biblioteci competitive a şcolii: îmbogăţirea colecţiei de carte;

➢ Participarea la concursuri şcolare şi monitorizarea acestora;

Accesări: 1138
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

CABINET LOGOPEDIE

abc

În cadrul şcolii noastre funcţionează un modern cabinet de logopedie. Aici sunt corectate cu succes tulburările de limbaj.

Cabinet Medical Şcolar

cabinet

 În cadrul şcolii noastre funcţionează un cabinet medical. Consultaţi programul cabinetului...